Theater

Doelgroep:
zorgprofessionals, mantelzorgers

Alles lijkt goed te gaan als Jet en Harrie beide met pensioen gaan. Het leven ligt aan hun voeten, totdat er dingen gebeuren die Harrie een niet-pluisgevoel geven. Jet blijkt te lijden aan dementie.

Doelgroep:
zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers

Als medewerker / professional in de (langdurige) ouderenzorg moet je creatief zijn; geen dag is hetzelfde, geen cliënt is (elke dag) hetzelfde. Soms kom je in een situatie terecht waarin je niet goed weet wat je moet doen.

Doelgroep:
zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers

Nico is weduwnaar en woont nog zelfstandig. Toch gaat het lichamelijk en geestelijk steeds wat minder met hem. Hij wordt meer en meer afhankelijk van de zorg van zijn naasten

Sinds kort bieden wij een voorstelling/ themabijeenkomst rondom het thema Zorg en dwang. Een interactieve en theatrale manier van kennismaken met de nieuwe wet.

Doelgroep:
hart

Er is nogal wat gebeurd het afgelopen jaar. Er zijn momenten waarin je tegen jezelf aanloopt, geconfronteerd wordt met verlies, maar ook nu de situatie rustiger wordt krijgen we te maken met verlies. 

Een afsluitende voorstelling op een congres waarbij we de dag nog even kort en krachtig samenvatten? Een energieke aftrap van een studiedag? Een collega die afscheid neemt en in het zonnetje gezet moet worden.