Een team is meer dan een samenvoeging van individuen. Een team heeft dynamiek, ieder heeft zijn eigen rol en bijdrage aan het team. Om het beste uit je team te halen, moet je de mensen kennen, echt kennen. Er moet vertrouwen ontstaan en loyaliteit, naar de organisatie, naar elkaar en naar het doel dat je met elkaar nastreeft.

Individuen samenvoegen en hopen dat het gaat werken, kan veel goeds opleveren, maar helaas gaat het ook regelmatig mis.

Ervarea ondersteunt bij het ontwikkelen van jouw team. Door middel van onze teamsessies wordt de onderlinge samenhang vergroot en ontstaat vertrouwen, waardoor het samenwerken verbetert.

Waar nodig coacht ervarea ook de leidinggevende, het hele team of individuele medewerkers on the job. Meer weten over de mogelijkheden voor jouw team, mail ons gerust via info@ervarea.nl.

Kom vanuit verbinding tot meer persoonlijk leiderschap!