Linde Löbert

trainer@ervarea.nl
trainer, acteur en Jet in de voorstelling

Linde Löbert heeft haar wortels liggen in het bewegingstheater, zij heeft zich na het volgen van de LMA en ITIP opleidingen ontwikkeld als trainer en coach. Zij is een zelfstandig ondernemer die als acteur en trainer de samenwerking met Ervarea heeft omarmd. 

Door haar sterke sociale betrokkenheid heeft zij een scherp waarnemingsvermogen ontwikkeld voor mensen en interacties tussen verschillende mensen; contact in welke vorm dan ook is haar expertise.

Specifiek voor de sector zorg en welzijn (uitvoerenden, beleidsmakers, vrijwilligers en familieleden van cliënten) ontwikkelde zij de workshop non-verbaal contact maken, waarin zij op een onbevangen, speelse, maar praktische manier mensen bewust maakt hoe er vormen van contact mogelijk zijn met de kwetsbare, fragiele cliënt waardoor er voor allen kwaliteit van leven kan worden toegevoegd.