Katinka van der Linden

katinka
trainer en coach


Bewustwording van eigen mogelijkheden en kansen is de kapstok van waaruit ik leef en werk.
Ik kies altijd mijn eigen weg. Loop soms net even naast de gebaande paden zodat er ruimte kan ontstaan voor nieuwe gedachten en handelingen. Naar perfectie streef ik niet, ik creëer wel veiligheid om te kunnen zijn wie je bent. Zo ontstaat vertrouwen en groei voor ons allemaal.
Naast het werk als trainer en coach, begeleid ik ook mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie. Ook werk ik geregeld op een ontmoetingscentrum.
De mens met dementie raakt mij in al zijn facetten. Daarom geef ik mijn kennis en tijd, maak ik verbinding en werk ik, samen met een team, aan de opzet van een nieuw Alzheimer trefpunt in mijn woonplaats.
Mijn visie: ik creëer een samenleving waarin iedereen op zijn of haar eigen wijze kan deelnemen aan de maatschappij.

Je kunt Katinka bereiken via trainer@ervarea.nl