Workshop het proces rondom sterven en afscheid 24 januari 2019

Workshop het proces rondom sterven en afscheid 24 januari 2019
Workshop het proces rondom sterven en afscheid 24 januari 2019
€ 40,00

Het werd, het was, het is gedaan 
                                        Vasalis

 

Je werkt met mensen met dementie. In hoeverre sta je stil bij wensen tijdens en na overlijden?

In hoeverre sta je stil bij je eigen ideeën en gevoelens tijdens het proces van sterven?

Hoe geef je het proces van sterven vorm samen met de naasten? Welke rol vervul jij? Welke rollen vervullen de naasten? Hoe doe je dat samen?

Hoe neem je afscheid van de bewoner en uiteindelijk ook van de naasten?

Vragen waar we soms wel en soms niet bij stil staan. Vragen van grote waarde.

Op 24 januari aanstaande gaan we met deze thema’s aan de slag.  De workshop start, in onze eigen werkruimte,  om 13.30 uur en om 16.00 uur eindigen we.

De kosten voor het volgen van deze workshop bedragen 40 euro per persoon, kom je met meerdere personen dat betalen jullie allemaal 35 euro.

Wil je je opgeven, doe dat dan via info@ervarea.nl.