Regelmatig worden wij in het werk geconfronteerd met onbegrepen gedrag, mensen die de hele dag lopen of roepen, cliënten die soms boos zijn, naar huis willen of die je “claimen”. Het zijn maar een paar voorbeelden die wij vaak horen.

Eén van de principes die wij gebruiken in onze trainingen rondom onbegrepen gedrag is de persoonsgericht zorg van Tom Kitwood. Hij gaat uit van het gegeven dat ons contact en onze acties persoonsversterkend of persoonsondermijnend kunnen zijn.

Kitwood definieert gedrag ook als een optelsom van Persoonlijkheid, Biografie, Lichamelijke gezondheid, Neurologische Schade en Sociale en Omgevingsfactoren. Vanuit het gegeven dat wij en de omgeving belangrijke factoren zijn in hoe mensen met dementie zich voelen, gaan we in de training uitgebreid in op onze benadering en het benutten van de omgeving. Hoe kunnen we beide factoren zo gunstig mogelijk inzetten? Ook leren wij de deelnemers het (onbegrepen) gedrag dat we zien te verklaren vanuit deze vijf verschillende aspecten. In onze trainingen haken we aan bij de levensgeschiedenis en de persoonlijkheid, waarmee je als vanzelf bij de belevingsgerichte zorg uitkomt. Als je het inzicht hebt, kun je gedrag beïnvloeden en daarmee probleemsituaties vaak voorkomen.

Eigen casussen en probleemsituaties zijn hiervoor het uitgangspunt. In deze bijeenkomsten kunnen  we werken met een ervaren trainingsacteur, die zich kan verplaatsen in de persoon met dementie of bijvoorbeeld de mantelzorger. Praktisch oefenen staat hier voor op, steeds krijgen de deelnemers een gerichte opdracht. Ook hier is reflectie een belangrijk leermiddel.

De training leert je onbegrepen gedrag beter te begrijpen en te zoeken naar mogelijkheden om het gedrag te beïnvloeden.