Verhuizen naar een verpleeghuis? Vergeet het verhuiskaartje niet!

Als je naaste verhuist naar een verpleeghuis, denk je er dan aan om een verhuiskaart te sturen? Uit onderzoek is gebleken dat het netwerk van mensen die van zorg afhankelijk zijn enorm belangrijk is. Contact houden met het netwerk is dan ook essentieel, ook als je van zorg afhankelijk bent en verhuist naar een verpleeghuis. Ervarea ontwierp, samen met illustrator Nina Smit, verhuiskaarten voor vrouwen en mannen. De verhuiskaarten zijn te bestellen via info@ervarea.nl en onze webwinkel.

Ik verhuis.... verhuis een beetje met me mee!