give way

Communicatie is en blijft een aandachtspunt binnen elk team en organisatie. Communicatie zit in de manier waarop teamleden met elkaar samenwerken, de manier waarop er wordt omgegaan met klanten (in de zorg familieleden en cliënten, in het onderwijs de ouders), de manier waarop klachten worden afgehandeld en ga zo maar door.

Wij verzorgen communicatie-trainingen op een manier die bijblijft, verrast en prikkelt. Je kunt denken aan feedback-training, teamcommunicatie, samenwerken met mantelzorgers, oudergesprekken in het onderwijs, maar ook effectief vergaderen. Meer weten over de ervarea communicatie-trainingen, mail ons op info@ervarea.nl.