Wie is dat op de foto?

foto

Wie is dat op de foto.....

Hans de zoon van mevrouw Wisse zit met zijn moeder aan de tafel in de huiskamer van de kleinschalige woning voor mensen met #dementie.

Hij heeft een fotoboek van zijn jeugd meegenomen. Samen met zijn moeder bekijkt hij de foto's. Bij elke foto vraagt hij 'wie is dat mam?', zijn moeder antwoordt amper. Na zes foto's wordt ze boos.

Samen in het team hebben wij het er over. Voor veel mensen met dementie is het kijken van foto's juist heel leuk. Maar de vraag 'wie is dit?' levert juist veel stress op. Iemand krijgt het idee er "gepresteerd" moet worden. In ons brein geeft stress een negatief effect. We kunnen hierdoor ons cognitieve brein minder goed benaderen en vallen terug op onze emoties.

Voor mevrouw Wisse betekent dat boos worden. Teamlid Corry vertelt aan Hans dat hij beter geen vragen meer kan stellen maar aanbod kan doen, bijvoorbeeld door al iets over de foto te vertellen.

De volgende keer zit Hans met het fotoboek en zegt bij de eerste foto 'kijk, daar is Peter op de foto, nou die deed altijd gekke dingen...'

Zijn moeder kijkt hem aan, lacht en begint te vertellen...

Als we vragen vervangen door aanbod ontstaat minder stress en kan iemand met dementie soms ineens de mooiste verhalen vertellen.

#betercontactmetmensenmetdementie #alzheimer