Wat een tijd...

hart

Wat een tijd...

Op 19 maart werd bekend gemaakt dat de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor oa mensen met #dementie voorlopig de deuren moeten sluiten voor naastenbezoek.

Een moeilijk besluit met grote gevolgen die veel mensen raakt.

Hoe kun je iemand van wie het brein hapert deze beslissing uitleggen. Eigenlijk kan dat voor de meeste mensen met dementie niet meer, dat uitleggen. Het bovenbrein, of denkende brein, is bij dementie het eerste dat beschadigd raakt.

Hierdoor worden woorden niet meer begrepen, maar ook verbanden leggen wordt moeilijk. Zinnen als 'als het straks voorbij is dan kom ik weer', 'ik wil wel maar ik mag niet' zullen meestal niet werken.

Tot groot verdriet van de naaste en degene met dementie.

In deze moeilijke tijd moeten we het hart laten spreken en niet te veel woorden gebruiken. Die ander laten voelen dat we er zijn, ruimte geven aan de emotie. 

Als je iemand door de telefoon spreekt, laat je stem een beetje lachen dan voelt de ander dat het goed. Gebruik maar korte zinnen 'ik denk aan je' of 'het is goed'.

Als je beeldbelt, gebruik je nonverbale krachten. De ander zal ze vaak spiegelen omdat dat deel in het brein nog werkt.

Zorg voor elkaar en blijf gezond.

Veel sterkte!

#betercontactmetmensenmetdementie #alzheimer #bijmijdoetzedatnooit #corona #ouderenzorg