Waar is het gebit?

gebit

Waar is het gebit?

Mevrouw Suurveld lijdt aan #dementie en woont sinds een aantal weken in de kleinschalige woning. Hoewel de zorgmedewerkers elke ochtend bij de ADL de gebitsprothese van mevrouw in de mond doen, vinden ze deze vrij snel daarna op verschillende plekken in de woning terug. Soms ligt het gebit op tafel naast haar bord, soms zit het in haar handtas maar vrijwel nooit in haar mond. Dit tot grote ergernis van de oudste dochter Janneke. Regelmatig spreekt ze de zorg boos aan op het feit dat haar moeder geen gebit draagt. Zo had moeder het immers nooit gewild. De zorgmedewerkers doen er dan alles aan om het gebit weer in te doen, maar mevrouw vindt het overduidelijk niet prettig.

Samen hebben we het hierover. De teamleden merken dat ze een 'strijd' in zichzelf voelen. Mevrouw wil het niet, maar de dochter dringt aan. We hebben het met elkaar over wiens behoefte leidend is in dit soort situaties. Als we tegen de behoefte van mevrouw ingaan, en de behoefte van haar dochter volgen, hebben we te maken met onvrijwillige zorg in zin van de Wet Zorg en Dwang. Onvrijwillige zorg kan en mag alleen ingezet worden als er geen alternatieven gevonden kunnen worden voor de interventie en als er sprake is van ernstig nadeel wanneer we niet ingrijpen. In deze situatie is er duidelijk geen sprake van ernstig nadeel.
Janneke wordt door de contactverzorgende uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. Dit gesprek wordt goed voorbereid. Wanneer teamlid Arlette aan Janneke vraagt waarom het zo belangrijk voor haar is dat haar moeder het gebit draagt, breekt de dochter. Het is voor haar ongelooflijk lastig om haar moeder, die altijd netjes was, nu met zo'n ingevallen mondje te zien. Wanneer de ergste emoties eruit zijn, komen ze samen tot het besluit dat de laatste fase van het leven van mevrouw Suurveld zo comfortabel mogelijk moet zijn. Ze spreken af dat het gebit wordt aangeboden, maar als mevrouw weigert dat dat voor iedereen dan goed is.

Samen naast elkaar de beste zorg bieden!

#alzheimer #bijmijdoetzedatnooit #betercontactmetmensenmetdementie #ikmoetnaarmijnmoeder #blijfdemenszien