Soms is het allemaal te veel...

Soms is het allemaal te veel...

We lazen het in de krant, voor sommige mensen met #dementie, was de periode zonder bezoek prettig. Ze kwamen meer tot 'hun recht'.
Het lijkt tegenstrijdig en geldt vanzelfsprekend niet voor iedereen. Maar toch kunnen we mogelijk hiervoor een 'verklaring' vinden.
In ons brein komen de dynamische prikkels, geluid en beweging, vrijwel altijd binnen (ook als je brein beschadigd is).
Het brein van een deel van ons heeft deze prikkels hard nodig. Maar een deel van ons heeft er juist last van. Voor deze mensen is een teveel aan geluid en beweging onprettig.
Als er in een huiskamer precies genoeg prikkels zijn waar het brein zich prettig bij voelt, kunnen deze mensen vaak 'beter' functioneren. Dan gaan ineens de ogen die meestal gesloten zijn weer open, dan komt er zelfs misschien plots een verhaal.
Voor iedere mens, juist als je lijdt aan dementie, moeten we zoeken naar de goede balans tussen prikkels en rust. Dat kan bijvoorbeeld door te zoeken naar een goede plek om te zitten of kritisch te kijken naar het tv gebruik.

En misschien was de periode zonder veel aanloop voor mensen die weinig prikkels aan kunnen daarom wel zo fijn.

Deze week een podcast over een teveel aan prikkels. Je luitstert hem hier!

#bijmijdoetzedatnooit #betercontactmetmensenmetdementie #alzheimer