Mag ik naar de keuken?

keuken

Mag ik naar de keuken?

Ze staat breeduit in de keuken en zegt met luide stem vol boosheid tegen verzorgende Rita 'je hebt helemaal niet gevraagd of je naar de keuken mag!'. Later vertelt Rita dat dit diverse keren per dag gebeurt. Mevrouw de Wilde woont nu een aantal maanden in de kleinschalige woning voor mensen met #dementie. Het team vindt het wel eens moeilijk, mevrouw wordt boos op medebewoners en de teamleden als ze geen 'toestemming' vragen.

Samen gaan we op zoek waar dit vandaan lijkt te komen. Onze biografie bepaalt voor een deel hoe we ons gedragen. Al snel wordt duidelijk dat mevrouw jarenlang directrice is geweest van een 'huishoudschool'. Vanuit die functie was het zeer waarschijnlijk dat haar toestemming werd gevraagd als iemand naar de keuken wilde. Door dementie kan deze fase van het leven weer prominent worden en het daarbij horende gedrag ook naar boven komen.

We spreken af dat de medewerkers mevrouw 'toestemming' vragen om naar de keuken te mogen om zo te kijken of het gedrag daardoor verandert. Er zijn eerst wel wat medewerkers sceptisch en afwerend hierover... 'waarom moeten we op onze eigen werkplek toestemming vragen?' maar als ze zien dat het werkt en mevrouw niet meer boos wordt, is de keuze snel gemaakt.

 

 #alzheimer #betercontactmetmensenmetdementie