maak faalplezier

hand

Maak faalplezier ...

Al jaren maken wij vanuit ervarea bij het trainen en coachen in de zorg voor mensen met een ouder wordend en beschadigd brein, bijvoorbeeld door #dementie, gebruik van technieken vanuit geïmproviseerd theater. Technieken die enorm helpen om het contact met deze kwetsbare mensen te verbeteren.
Heel regelmatig horen wij dat improviseren moeilijk is.
In een serie korte vlogs nemen wij jullie mee in de belangrijkste principes van het improviseren en maken wij een praktische vertaalslag naar het contact met mensen met dementie.
De komende weken vind je hier steeds een nieuw kort filmpje met tips.
En je zult zien.... ook jij kan het!
Vandaag de derde met als thema 'maak faalplezier' ofwel 'durf uit te proberen'. In improvisatietheater betekent dat vooral 'risico nemen' Als we dit principe vertalen naar het contact maken met mensen met dementie, betekent dat dat je misschien iets kunt uitproberen waarvan je niet zeker weet wat het resultaat zou kunnen zijn. Maar dat resultaat dat kan je soms zo positief verrassen.
Samen maken we de wereld voor mensen met dementie een stukje mooier!
#betercontactmetmensenmetdementie #bijmijdoetzedatnooit #ikmoetnaarmijnmoeder #blijfdemenszien #Alzheimer

 

https://www.youtube.com/watch?v=1sdgK6PrjNk