Gek van klassieke muziek...

viool

Gek van klassieke muziek...

 

Het is heerlijk rustig op de huiskamer van de kleinschalige woning voor mensen met #dementie.

Medewerker Ron zet een prachtig rustig vioolconcert op. Een aantal bewoners geniet, maar mevrouw Sandberg raakt heel onrustig. Dat gebeurt wel vaker merken de teamleden op. Juist al er een rustgevend muziekje wordt opgezet, heeft dat bij mevrouw het tegenovergestelde effect.

Wanneer we met haar zoon Johan in gesprek gaan over de onrust die soms optreedt, komen we al snel tot een inzicht. Johan vertelt dat zolang hij zich kan herinneren klassieke muziek zijn moeder 'op haar zenuwen werkt'. Vooral vioolmuziek werd vroeger door haar al afgedaan als 'kattengejank'. Daar waar de muziek dus wordt gebruikt om de rustige sfeer in de huiskamer te ondersteunen, wordt bij mevrouw Sandberg een andere snaar geraakt.

 

Het brengt ons maar weer tot het besef dat datgeen wat wij soms denken dat prettig is voor iedereen, wel eens ver van de waarheid kan liggen.

 

De een is er gek van, de ander wordt er gek van...

#alzheimer #ikmoetnaarmijnmoeder #betercontactmetmensenmetdementie #bijmijdoetzedatnooit