Cupido schiet raak...

kus

Cupido schiet raak... '

 

Haar kleine broze hand ligt in zijn grote verweerde. Ze kijken elkaar liefdevol aan en geven een zachte zoen, mevrouw Visser en meneer Bos. Beiden lijden ze aan #dementie en sinds een tijdje zoeken ze elkaar meer op en heeft Cupido raak geschoten. Ze vinden intimiteit bij elkaar. Als ze elkaar uit het oog verliezen slaat de onrust toe.

Binnen het team ontstaat best reuring rondom deze liefde. De een vindt het geweldig, de ander voelt zich er ongemakkelijk over, de volgende ervaart het lastig richting de familie.

In dit soort situaties is het essentieel om de communicatie open te gooien. Vaak merk je dat eigen normen en waarden, ongemakkelijkheid en oordelen in de weg zitten. Als wij er in het team over praten, constateren we al snel dat beiden er in dit geval wel bij varen. Het biedt mooie momenten op de dag en geeft rust.

De medewerkers spreken samen af om te kijken wat er gebeurt, oog te houden voor eventueel veranderende behoefte of beleving van beidenom er zo voor te zorgen dat het ook prettig blijft.

Teamlid Lian gaat hierover ook in gesprek met beide families.

 

De dochter van mevrouw verwoordt het prachtig 'als je op je tachtigste nog verliefd kunt worden is dat een mooi kado'.

 

#bijmijdoetzedatnooit #betercontactmetmensenmetdementie #alzheimer