Datum:
vogels

Het aantal ouderen groeit en daarmee het aantal mensen met dementie. Om juist voor hen een veilige ondersteunende omgeving te bieden zijn mensen nodig die weten wat de ziekte dementie inhoudt, en weten wat voor iemand met dementie belangrijk is. Er is in de sector vraag naar huiskamerbegeleiders, gastvrouwen, horecapersoneel met verstand van dementie, zorgondersteuners en welzijnsmedewerkers. Welke naam je er ook aan geeft, begeleiden van mensen met dementie, thuis of in de zorginstelling, is van grote waarde.

Ervarea biedt een korte maar intensieve training aan die je voorbereidt op het werken met mensen met dementie. Veel welzijns- en zorgorganisaties zijn op zoek naar mensen met deze achtergrond.

De leergang 'Ik ben een mens en niet mijn ziekte'
Basisvaardigheden in het contact met mensen met dementie

Doelgroep:
Zij-instromers in de sector zorg en welzijn, intra- en extramuraal
Professionals in de sector zorg en welzijn voor wie ‘mensen met dementie’ een nieuwe
doelgroep is
Professionals die zich aanvullend willen scholen op het gebied van dementie

Opzet van de leergang:
De leergang bestaat uit vier dagdelen. We starten met een volledige dag en daarna twee terugkom-momenten, steeds met enkele weken er tussen. Dit biedt ruimte om de theorie en vaardigheden in
de praktijk te brengen en te oefenen door middel van gerichte opdrachten.

Inhoud:
Dagdeel 1
Wat is dementie?
Vormen van dementie?
Wat gebeurt er in de hersenen bij dementie?
Invloed en verwerking van prikkels
Werking van het geheugen

Dagdeel 2
Oefenen van vaardigheden in het contact en activiteiten in het dagelijks leven
in dagdeel 2 wordt gewerkt met een acteur.

Deze dagdelen vinden plaats op 8 september, de gehele dag.

Dagdeel 3:
De invloed van de sociale en omgevingsfactoren op het gedrag van mensen met dementie
en het ontwikkelen van vaardigheden/mogelijkheden om het gedrag te beïnvloeden.

Dit dagdeel is op 23 september van 13:00-16:00.

Dagdeel 4:
Samenwerken met het netwerk van mensen met dementie
Voorbereiding op de praktijk
Reflecteren op je eigen gedrag

Dit dagdeel is op 12 oktober van 13:00-16:00.

Kosten:
Per deelnemer €345, incl. BTW en lesmateriaal (boek De dementie van Jet en Harrie).

We gaan er vanuit dat de deelnemers op alle data aanwezig zijn, voor een volledige deelname aan de leergang.

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar info@ervarea.nl of meld je aan in onze webshop.

 

(tekening Nina Smit)