Datum:

De reflectietool helpt je om samen met je team oplossingen te vinden in moeilijke situaties in de omgang met mensen met dementie en andersoortige schade aan het brein. Succeservaringen leiden tot inzicht, problemen tot een actieplan.…

Datum:

Mensen met dementie willen vaak niet zoveel meer, kunnen ook niet zoveel meer.

Toch doen we pogingen om ze in 'beweging' te krijgen. Op de vraag 'wilt u helpen aardappels schillen?' is het antwoord regelmatig 'dat heb…

Datum:

Niet alleen voor familieleden is het een rouwproces, ook jij als zorgverlener kan te maken krijgen
met rouwervaring als je mensen met dementie in de laatste fase van hun leven begeleidt en verzorgt. Tijdens deze workshop gaan we in op hoe…

Datum:

Uit recent onderzoek blijkt dat de onderwerpen intimiteit en seksualiteit binnen de (ouderen)zorgsetting nog weinig aandacht krijgen. Hoe beleven ouderen die van zorg afhankelijk zijn intimiteit en seksualiteit? Wat zijn zijn eigenlijk…