Datum:

Het aantal ouderen groeit en daarmee het aantal mensen met dementie. Om juist voor hen een veilige ondersteunende omgeving te bieden zijn mensen nodig die weten wat de ziekte dementie inhoudt, en weten wat voor iemand met dementie belangrijk is.…

Datum:

Steeds vaker komen we tegen dat er binnen de ouderenzorg niet meer sprake is van ‘cognitieve problematiek’ alleen. Ook de ‘psychiatrische ziektebeelden’ lijken we steeds meer (of beter) te zien bij bewoners, familieleden of cliënten.…

Datum:

Muziek verbindt de mens met zijn herinneringen, gevoelens en gedachten.
Muziek brengt ons in beweging.
Muziek verbindt mensen met elkaar.

Allemaal kennen we de waarde van muziek in ons leven.
Tijdens de Workshop…

Datum:

De nieuwe Wet Zorg en Dwang is van kracht vanaf januari 2020. Hiermee kunnen onvrijwillige zorg en versterking van de rechtspositie van cliënten op een juiste manier worden toegepast. Dit zal gevolgen hebben voor de zorg in de praktijk; kies je…

Datum:

De nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt van kracht vanaf januari 2020. Hiermee kunnen onvrijwillige zorg en versterking van de rechtspositie van cliënten op een juiste manier worden toegepast. Dit zal gevolgen hebben voor de zorg in de praktijk; kies…

Datum:

De reflectietool helpt je om samen met je team oplossingen te vinden in moeilijke situaties in de omgang met mensen met dementie en andersoortige schade aan het brein. Succeservaringen leiden tot inzicht, problemen tot een actieplan.…

Datum:

Mensen met dementie willen vaak niet zoveel meer, kunnen ook niet zoveel meer.

Toch doen we pogingen om ze in 'beweging' te krijgen. Op de vraag 'wilt u helpen aardappels schillen?' is het antwoord regelmatig 'dat heb…

Datum:

Uit recent onderzoek blijkt dat de onderwerpen intimiteit en seksualiteit binnen de (ouderen)zorgsetting nog weinig aandacht krijgen. Hoe beleven ouderen die van zorg afhankelijk zijn intimiteit en seksualiteit? Wat zijn zijn eigenlijk…