Datum:

De nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt van kracht in januari 2020. Hiermee kunnen onvrijwillige zorg en versterking van de rechtspositie van cliënten op een juiste manier worden toegepast. Dit zal gevolgen hebben voor de zorg in de praktijk; kies je…

Datum:

In de langdurige zorg zijn veel vacatures, het is een hele uitdaging om in een toch al krappe arbeidsmarkt al deze vacatures in te vullen. 

Het aantal ouderen groeit en daarmee het aantal mensen met dementie. Om juist voor hen een veilige…

Datum:

Na de première in 2018 gaan we ook in 2019 weer een symposium organiseren. En wel op woensdag 11 september as in Amersfoort!
Het thema van dit congres is beter begrijpen van het gedrag van ouderen. Wij gaan die dag aan de slag met thema's…

Datum:

Proef ervarea reflectietool

De reflectietool helpt je om samen met je team oplossingen te vinden in moeilijke situaties in de omgang met mensen met dementie en andersoortige schade aan het brein. Succeservaringen leiden tot inzicht,…

Datum:

Mensen met dementie willen vaak niet zoveel meer, kunnen ook niet zoveel meer. Toch doen we pogingen om ze in 'beweging' te krijgen. Op de vraag 'wilt u helpen aardappels schillen?' is het antwoord regelmatig 'dat heb ik m'n hele leven al gedaan…

Datum:

Dementie is een ernstige ziekte waarmee we, mede door de vergrijzing, steeds meer in contact komen. Vooral de laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar de oorzaken en eventuele mogelijkheden om het dementieproces te beïnvloeden of zelfs…